Pavol Bokes Pavol Bokes

Associate Professor of Mathematics
Comenius University in Bratislava

Publications

Google Scholar Profile

Teaching

Diferenčné a diferenciálne rovnice
Markovovské procesy
Modelovanie biologických procesov
Pravdepodobnosť a štatistika

Links

GitHub